ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εξασφαλίστε
τη Σύνταξή σας

Ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι μετά από την ολοκλήρωση του επαγγελματικού μας βίου θα διατηρήσουμε το ίδιο βιοτικό επίπεδο και θα μπορέσουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς.

Με την κατάρρευση των κοινωνικών συστημάτων υγείας και την αβεβαιότητα που επικρατεί για το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα η συστηματική αποταμίευση με βάση τις δυνατότητες μας διαδραματίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των συνθηκών ζωής μας κατά τη συνταξιοδότηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί με εγγυημένη σύνταξη που φτάνει στα 384 ευρώ να καλύψει τις ανάγκες της διαβίωσης του.

Ολοκληρωμένες και δομημένες λύσεις ιδιωτικής σύνταξης που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά εισοδήματα υπάρχουν. Είναι ωστόσο αναγκαίο επειδή πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα να έχουμε τη σωστή καθοδήγηση που χρειάζεται προκειμένου να περιορίσουμε το ενδεχόμενο ρίσκο και να επιλέξουμε το πρόγραμμα που μας ταιριάζει και που θα μας καλύψει όταν έρθει η ώρα.

Τα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στο συμβαλλόμενο να εισπράξει μετά τη λήξη τους ένα μηνιαίο ποσό ως σύνταξη ή ένα εφάπαξ ποσό. Όσον αφορά τα ασφάλιστρα υπάρχουν προγράμματα με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος – ανάλογα με το κεφάλαιο που θέλουμε να δημιουργήσουμε- και προγράμματα που ξεκινούν με ή χωρίς αρχικό κεφάλαιο.

shutterstock_707244118
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΤΗ ΓΝΩΣΗ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec r, Mit Malesuada Non Leo A, Vehicula Ornare Nibh.